Bijenkastkever Aktie
Bijenkastkever Aktie

Inleiding

"Als er geen bijen meer op de aarde zijn, heeft de mens nog vier jaren te leven; geen bijen meer, geen bestuiving meer, geen planten meer, geen dieren meer, geen mensen meer..."
(Albert Einstein)

Redt Hommels en Bijen
De Zuid-Afrikaanse Bijenkast kever (Aethina tumida) bedreigt onze bijen en hommels. Daardoor wordt het biologisch evenwicht verstoord. Buitengewone en langdurige economische schade op velerlei gebieden binnen de landbouw zullen het gevolg zijn. Door de handel in bijenvolken over de hele wereld, dreigt het gevaar dat de kever Europa binnen komt.

Waarom is de bijenkastkever zo gevaarlijk?
In Zuid-Afrika , waar de kever thuis hoort, leeft deze in evenwicht met de daar aanwezige bijen (Apis mellifera scutellata en A.M.capensis) Onze Europeesche bijen zijn iet in staat zich zelf te helpen omdat zij de kever niet (her)kennen. Hij is gevaarlijker dan alle bijenziekten. Momenteel zijn geen medicijnen of behandelmethoden bekend. De kever voedt zich bij bloemen maar heeft een voorkeur voor bijenvolken. Hij dringt gemakkelijk door het vlieggat naar binnen en verstopt zich en legt honderden eitjes. De larven die uitkomen vreten zowel de broed- als de honingraten op. De honing wordt oneetbaar voor bij en mens. Zwakke volken sterven binnen enkele weken. De rijpe larven verpoppen zich in de grond voor de bijenkast. Gedurende de zomer ontstaan meerdere generaties. Omdat de kringloop van de kever ook kan buiten het volk kan plaatsvinden, op rottend fruit, is de uitbreiding amper te controleren. Veel imkers hebben de laatste jaren geleerd hoe ze de was en de honing vrij kunnen houden van giftige middelen. Nu moeten we rekenen met een zware terugval omdat alles wat bruikbaar is, benut zal worden.

Een plotselinge wereldwijde verbreiding
Het is niet duidelijk hoe de bijenkastkever in 1996 naar Florida gekomen is. Doordat zeer intensief gereisd word, is de verbreiding nu over bijna geheel Noord-Amerika een feit. Kort geleden is de kever ook waargenomen in Egypte en Australië.De verspreiding over de wereld staat voor de deur. Het is de hoogste tijd nu te handelen. Egypte is niet echt ver weg.

Wat moet er gebeuren?
Vanuit alle Continenten worden regelmatig bijenvolken of koninginnen in groten getale geïmporteerd in Europa. Wij roepen op tot een totaal importverbod voor Nederland en de gehele EEG. Strenge controles zijn noodzakelijk. In Engeland is reeds een importverbod van kracht. Ondanks vele waarschuwingen in de afgelopen jaren wordt er door de veterinaire diensten tot nu toe niet opgetreden.

Gemeenschappelijk de schade tegengaan
Wij moeten de verstorende uitwassen van de wereldwijde handel in levende dieren tegemoet treden. Imkers en natuurbeschermers wacht een belangrijke taak, maar mogen niet alleen gelaten worden. Met deze aktie proberen wij politici en verantwoordelijke ambtenaren te beïnvloeden. Wij vragen aan minister Veerman en de Europeesche commissaris Fischler dat zij voldoende geld ter beschikking stellen om behandelmethoden te ontwikkelen en voorlichting te geven aan de betreffende imkers. Het vroegtijdig herkennen van de kever en onmiddellijke tegenmaatregelen zijn noodzakelijk.

De Duitse Imkervereniging, de Arbeitsgemeinschaft der bienenwissenschaftlichen Institute, alsook het internationale Tierseuchenamt (OIE) waarschuwen tegen de import van bijen (ADIZ 272003)

Aktuell

Die Bienenstockkäfer Kampagne ist beendet! Bitte beachten Sie unsere aktuellen Kampagnen:

Prince Charles & Honey
Bienen-Gentechnik
BeeGood

Crowdfunding-Kampagne „Biene als Umweltspäher“

Bienenretten ist in aller Munde, dabei sind es eher die Bienen, die uns retten können! Durch Eure Spenden werden Bienenvölker jetzt zu Detektiven, die den Agrar-Wahnsinn entlarven: Biene sticht Chemiegiganten!
weitere Details

„Ohne Gentechnik“-Siegel für Honig

Endlich gibt es das „Ohne Gentechnik“-Siegel des Verbandes Lebensmittel ohne Gentechnik e. V. (VLOG) auch für Honig. Alle Imker/innen in Deutschland sollten das Siegel beantragen!
weitere Details

» Nachrichtenübersicht


Mellifera e.V.